05-10-2018

Kalversector past binnen de kringlooplandbouw

Begin september publiceerde Carola Schouten, de Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, haar visie op de toekomstige landbouw. In de toekomstvisie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden' zegt de minister dat de Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een ander systeem van voedsel produceren: kringlooplandbouw. Dit is een landbouwsysteem waarin niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet. De Nederlandse kalversector past goed binnen deze visie.


De Nederlandse kalfsvleessector ontstond in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Met de groeiende vraag naar zuivelproducten, nam ook het aantal melkkoeien in Nederland enorm toe. Een koe moet ieder jaar een kalf geven om melk te kunnen geven. Er ontstond al snel een overschot aan kalveren die niet geschikt waren voor de vervanging van de melkveestapel (stieren en overtallige vaarzen). In die periode werd gestart met de opfok van deze niet voor de melkveehouderij geschikte kalveren ten behoeve van kalfsvleesproductie. De kalversector is inmiddels uitgegroeid tot een sector van wereldformaat. In de sector zijn meer dan 10.000 personen werkzaam en de kalfsvleesproductie alleen al heeft een waarde van minstens € 2,1 miljard op consumentenniveau. Eén van de grote spelers is de VanDrie Group. Het Nederlandse familiebedrijf is wereldmarktleider. Henny Swinkels (Director Corporate Affairs) geeft aan dat het denken in kringlopen en het inzetten van reststromen verweven is in het beleid van de VanDrie Group. “Op meerdere manieren valoriseren wij reststromen en bijproducten uit andere sectoren. Wij kopen kalveren op uit de melkveehouderij die niet geschikt zijn voor de vervanging van de melkveestapel. We verwerken wei (een nevenstroom uit de  kaasindustrie) tot kalvervoeder. We gebruiken restproducten uit de graanverwerking en oliehoudende zaden voor voeders.” 
VanDrie Group zet daarnaast in op totale verwaarding van het kalf. Geen enkel onderdeel van een kalf wordt gezien als afval. Alles naar een waarde brengen is beleidsinzet.  Swinkels: “We verwerken mest van onze kalveren en we verwaarden kalfsvellen voor de leerindustrie. Maximale verwaarding betekent voor onze slachterijen dat alle delen van het kalf worden gebruikt – dus vlees, organen, mest, bloed, vel en andere bijproducten. Naast deze producten blijft er weinig over, hetgeen dat overblijft gaat naar een destructor en wordt daar omgezet in groene stroom. We blijven daarnaast continu onze afzetmarkten vergroten zodat alle producten een goede plek krijgen.” Alhoewel de VanDrie Group het sluiten van kringlopen zo verweven heeft in het beleid, staat het bedrijf niet stil. De VanDrie Group blijft volgens de Director Corporate Affairs inzetten op optimalisatie en innovatie. “We voelen ons verantwoordelijk voor de omgeving en het milieu. We beseffen dat we met onze productie impact hebben op het milieu in Nederland en andere landen. Dit willen wij verkleinen. Wij onderzoeken bijvoorbeeld de voersamenstelling van onze voeders, maar ook de vertering ervan door de kalveren. Door dit zo evenwichtig mogelijk te maken, kun je heel slim emissies verkleinen.” 


  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding