28-11-2018

VanDrie Group in gesprek met: Louise Fresco

Landbouw- en voedseldeskundige, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen University & Research Louise O. Fresco gaf een interview in ons rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


HOE KAN DE VANDRIE GROUP ZO GOED MOGELIJK KALFSVLEESPRODUCTEN
BLIJVEN PRODUCEREN? “Het is belangrijk om te benadrukken dat kalveren een bijproduct van de melkveehouderij
zijn. Het gebruik van het bijproduct is een goede manier van het gebruiken van natuurlijke hulpbronnen. Als je kijkt naar het voeden van de wereldbevolking zijn dierlijke eiwitten met name van belang voor kinderen en ouderen. Anderzijds is de melkveehouderij van belang, omdat ze voor ons onverteerbare producten omzet in voor mensen verteerbare eiwitten; dat is in de hele voedselketen belangrijk. Als je toe wilt naar een circulaire economie blijft er een rol voor de kalversector weggelegd, tenzij je melk – theoretisch gesproken – helemaal zou willen uitbannen.” ALS U KIJKT NAAR SOCIALE, ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE IMPACT: WAAR KAN EN MOET DE VANDRIE GROUP EEN VERSCHIL MAKEN?
“Het is vandaag de dag de opdracht van ieder bedrijf om zo duurzaam mogelijk te produceren. Dit is een continu proces van afwegen, kijken wat de opties zijn en die zo goed mogelijk vormgeven. Je kunt echter niet alles optimaliseren. Dat is een continue discussie in een bedrijf. De VanDrie Group wil zo efficiënt en goed mogelijk via kalveren dierlijke eiwitten produceren voor een groeiende wereldbevolking. Dat moet op een veilige en duurzame manier, betaalbaar voor mensen en diervriendelijk. Dat is de uitdaging van People, Planet, Profit; die kun je niet los van elkaar zien.” Het hele interview lees je hier. 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding