05-01-2018

Verantwoord kalvertransport

Samen met onze stakeholders vindt de VanDrie Group het van groot belang dat kalveren met zorg en aandacht worden behandeld. Dat geldt zeker wanneer ze op een langere afstand worden vervoerd. Dit vereisen we van onze transporteurs. Transport moet op een verantwoorde wijze plaatsvinden.


We vervoeren veel kalveren met comfort class wagens. Deze wagens beschikken over geconditioneerd klimaat dat kan worden afgestemd op het jonge dier. De wagens hebben extra vering en hebben geen tocht van buiten. Op de vloer ligt stro zodat de kalveren goed kunnen liggen en de wagens zijn van binnen verlicht zodat ze elkaar kunnen zien. Ook kunnen de kalveren tijdens het vervoer drinken. 
Lange afstand transport betekent een zeker risico op de verspreiding van dierziekten. De kalversector erkent dit al heel lang en heeft zich volledig gericht op risicobeheersing. Met het GTSKV-kwaliteitssysteem (Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren) is het mogelijk om alle kalveren die geïmporteerd worden tijdens het gehele transport te kunnen traceren. Tracering in alle stadia van het transport is o.a. van het grootste belang bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte.
Het GTSKV-systeem borgt diverse strenge voorwaarden ten aanzien van hygiëne van transportmiddelen, quarantainetijden op de kalverhouderij, welzijnseisen voor verzamelcentra en vooraanmeldingen van transportbewegingen. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van GTSKV kan een boete worden opgelegd per transport c.q. vervoermiddel.
De kalversector monitort bovendien continu de diverse ontwikkelingen in de Europese lidstaten. De kalversector legt zichzelf preventieve maatregelen op in geval van (risico’s op) dierziekten. Deze maatregelen zijn kanalisatieregelingen en importverboden. 
Alles om het welzijn en veiligheid te borgen! 


  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding