18-09-2017

Vitaal kalf: nieuw kwaliteitssysteem voor de Nederlandse kalversector

Sinds 2017 maakt de Nederlandse kalversector gebruik van een nieuw kwaliteitssysteem: Vitaal Kalf. Dit systeem vervangt het oude IKB vleeskalveren.


In Vitaal Kalf zijn (boven)wettelijke regels opgenomen voor de gehele kalverketen: kalverhouders, transporteurs, verzamelcentra en be- en verwerkers. Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is regelinghouder. Het Kalf Volg Systeem (KVS) vormt een belangrijk onderdeel van Vitaal Kalf. 
Het KVS is een database waarin alle informatie van kalveren komt te staan: vanaf het moment van geboorte bij de melkveehouder tot aan de verwerking in de kalverslachterij. Wanneer melkveehouders, transporteurs en kalverhouders samen meer informatie uitwisselen, kan er beter gewerkt worden aan een hogere kwaliteit en betere gezondheid van kalveren.
Naast KVS zijn nieuwe regels opgenomen op gebied waterkwaliteit, hygiëne in de houderij en transport. Daarnaast maken voorschriften over de controle op verboden stoffen en regels voor het slachten, wegen en classificeren van kalveren integraal deel uit van het nieuwe kwaliteitssysteem. 
Wil je meer weten over Vitaal Kalf? Check: www.kalversector.nl/vitaal-kalf/


  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding